สพม.สุโขทัย  สภ.เมืองสุโขทัยและรพ.สุโขทัย ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุ

	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยนำทีมโดย ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัยและโรงพยาบาลสุโขทัย ซ้อมแผนเผชิญเหตุ รับแจ้งเหตุ อุบัติเหตุ  ณ โรงเรียนอุดมดรุณี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของโครงการ Tanee Smart Safety Zone 4.0