สพม.สุโขทัย ยินดีต้อนรับ

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย ให้การต้อนรับ นายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ สพม.สุโขทัย ณ ห้องประชุม  เขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย