ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผอ.กวพ.สพร.สพฐ.และคณะติดตาม ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ สพม.สุโขทัย และติดตามการพัฒนาในระยะที่ 2

ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รอง ผอ.สพม.สุโขทัย รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากร สพม.สุโขทัย ให้การต้อนรับ ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผอ.กวพ.สพร.สพฐ.และคณะติดตาม ในการลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ สพม.สุโขทัย และติดตามการพัฒนาในระยะที่ 2
การเรียนรู้ในสภาพจริงของผุ้เข้าพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) ในจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนอุดมดรุณี