รดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจาก  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร อดีต เลขาธิการ สอศ./สพฐ. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านหลักสูตรการศึกษา สวก.สพฐ. ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย