ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(คณะทำงานของหน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย และ สพม.ร้อยเอ็ด)

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะทำงานของหน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย  เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(คณะทำงานของหน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย และ สพม.ร้อยเอ็ด) ผ่านระบบ Zoom Meeting