แสดงความยินดี

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนภัทร เหมะสิขัณฑกะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ น.ส.สุชานันต์ บูรณะไทย บุคลากร สพม.สุโขทัย เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย