สพม.สุโขทัย ดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2565 สนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จำนวน 1 ห้องสอบ และโรงเรียนอุดมดรุณี จำนวน 4 ห้องสอบ