“ใส่เสื้อลายดอก บอกรักผู้อาวุโส”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 27 โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และรับพรจากผู้อาวุโส  ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี