พิธีรับมอบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (โดม)

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผนและหน่วยตรวจสอบภายในร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (โดม) ณ โรงเรียนเมืองเชลียง