พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 3 “สุโขทัยเกมส์”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 3 “สุโขทัยเกมส์” เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ อย่างมีศักยภาพ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม