บรรยายการวัดและประเมินผล การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับคำสั่ง สพฐ. ให้บรรยายการวัดและประเมินผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ  ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 (วันที่ 28 มีนาคม 2565) ขอบคุณภาพจาก สน.พัฒนาระบริหารงานบุคคลและนิติการ