แสดงความยินดี

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับนางคมคาย หลินเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 (วันที่ 18 มีนาคม 2565)