พิธีการแถลงข่าวและจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีการแถลงข่าวและจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU   ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ต แอนด์ สปา (วันที่ 3 มีนาคม 2565)