สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 26 ก.พ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมและสนามสอบโรงเรียน  สวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565)