สพม.สุโขทัย ร่วมส่งนิติกร

     บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) ร่วมส่ง นายนราพงษ์ เถาวัลย์ นิติกร เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)