โครงการอบรมสัมมนากฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนากฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลกช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565)