สพม.สุโขทัย ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของกลุ่มนโยบายและแผน สพม.กำแพงเพชร

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผนให้การต้อนรับการมาศึกษาดูงานในส่วนของงานนโยบายและแผนจากกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565)