สพม.สุโขทัย ร่วมส่งศึกษานิเทศก์

     บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) ร่วมส่ง นางสาวดารารัตน์   เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)