ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีนคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Cocid-19) (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565)