การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 วันที่ 5-6 ก.พ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับสนามสอบที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สนามสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” และสนามสอบที่ 3 โรงเรียนบ้านกล้วย (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565)