ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565)