ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการรับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษตำตอบ ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านระบบ Video Conference

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการรับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ในการสอบแข่งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565)