ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และนายพีระพล พลูทวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย พร้อมบุคลากรสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย