รอง ผอ.สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมการลงพื้นที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.สุโขทัย

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมการลงพื้นที่ของหน่วยตรวจสอบในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  โดย นางสาวรัตติกาล ทิพย์โหมด นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ณ โรงเรียนวังทองวิทยา (วันที่ 24 มกราคม 2565)