พิธีมอบ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กลุ่มพัฒนาครูฯ และกลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมพิธีมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน โดยมีนายอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในเขตพื้นที่อำเภอศรีนคร อำเภอคีรีมาศ และอำเภอทุ่งเสลี่ยม ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย (วันที่ 18 มกราคม 2565)