วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กลุ่มพัฒนาครูฯ และกลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย  (วันที่ 18 มกราคม 2565)