สพม.สุโขทัย รับมอบหนังสือ “ขุนน้อย” จากพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับมอบหนังสือ “ขุนน้อย” (เจ้าชายน้อยฉบับลายสือไท) จำนวน 60 เล่ม สมัย จากพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย วัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่การใช้ภาษาถิ่นสุโขทัยให้ขยายในวงกว้าง รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 14 มกราคม 2565)