เปิดโครงการ “การพัฒนาหนังสืออ่านประสบการณ์ เรื่อง พระร่วง พระลือ วีรบุรุษสุโขทัยในตำนาน”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การพัฒนาหนังสืออ่านประสบการณ์ เรื่อง พระร่วง พระลือ วีรบุรุษสุโขทัยในตำนาน” สำหรับครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ด้วยรูปแบบ หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์  โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯและนายสมชาย เดือนเพ็ญ รองปลัดเทศบาลตำบลในเมือง นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มจังหวัดมรดกโลกทางวัฒนธรรม จ.สุโขทัย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (วันที่ 11 มกราคม 2565)