คารวะขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าคารวะและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565  ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 5 มกราคม 2565)