มอบของขวัญปีใหม่

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบแก้วร้อนเย็นเป็นของขวัญปีใหม่ให้บุคลากรในสำนักงาน เพื่อช่วยลดการใช้แก้วพลาสติก ลดการเพิ่มขยะพลาสติกในสำนักงาน (วันที่ 4 มกราคม 2565)