สพม.สุโขทัย ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าทำงาน

  ดร.ศิริวรรณ  ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย)  รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุโขทัย นำบุคลากรตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันและ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งผลตรวจเป็นลบทุกคน ดร.ศิริวรรณ  ขวัญมุข รก.ผอ.สพม.สุโขทัย  กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคเนื่องจาก   ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นเวลาสำคัญที่จะมีการจัดงานตามประเพณี และอาจจะมีการรวมกลุ่มบุคคลเป็นจำนวนมากเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง  สพม.สุโขทัย จึงได้กำหนดให้บุคลากรในสังกัดที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้ตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคก่อนเข้าทำงาน จำนวน 10 คน  ซึ่งผลตรวจเป็นลบทุกคน (วันที่ 4 มกราคม 2565)