สพม.สุโขทัย รับมอบ หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จากตัวแทนโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อไว้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)    ในสถานที่ราชการ (วันที่ 29 ธันวาคม 2564)