รอง ผอ.สพม.นครสวรรค์ เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ หน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย

  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้  มีผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จำนวน 326 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2564 ณ หน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมี ดร.ศิริวรรณขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุโขทัย ในฐานะประธานหน่วยพัฒนาฯ ให้การต้อนรับ (วันที่ 26 ธันวาคม 2564)