ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ณ หน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย

  ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้  มีผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จำนวน 326 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระหว่างวันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2564  ณ หน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมมอบเกียรติบัตรให้คณะทำงานของหน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย  โดยมี ดร.ศิริวรรณขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุโขทัย ในฐานะประธานหน่วยพัฒนาฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในสังกัดให้การต้อนรับ (วันที่ 25 ธันวาคม 2564)