ทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณ ไหว้ศาลหลักเมืองและชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

  ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณ ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไหว้ศาลหลักเมืองและชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (วันที่ 25 ธันวาคม 2564)