สพม.สุโขทัยติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือ นางสาวจันจิรา แก้วเขียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครอบครัวมีปัญหารายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากบิดามารดาหย่าร้างและไม่ได้ช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่าย นักเรียนอาศัยอยู่กับปู่และย่า โดยมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีพี่น้องรวม 4 คน สภาพร่างกายของนักเรียนมีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ทำให้ป่วยบ่อย ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้บริจาคสิ่งของและเงิน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น (วันที่ 23 ธันวาคม 2564)