ทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณ

  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณ ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไหว้ศาลหลักเมืองและชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (วันที่ 19 ธันวาคม 2564)