การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดหาพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) สำหรับนักพัสดุมือใหม่”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดหาพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) สำหรับนักพัสดุมือใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี