แสดงความยินดี

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย แสดงความยินดีกับนายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และนายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากเข้ารับตำแหน่งใหม่