สพม.สุโขทัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามอบเงินให้ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม เพื่อมอบให้ความช่วยเหลือ นางสาวศศิวิมล  พันมะวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเด็กหญิงณัฎฐณิชา  พันมะวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ซึ่งบิดา มารดา และน้องชาย ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์ ทำให้พ่อ แม่และน้องชาย เสียชีวิตทั้งหมด ส่งผลให้นางสาวศศิวิมลและเด็กหญิงณัฎฐณิชา เหลือกันเพียง 2 พี่น้องและคุณย่า