สพม.สุโขทัยติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือ เด็กชายชญานนท์ คำเพ็ชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม เนื่องจากต้องออกไปรับจ้างหาเงินและเลี้ยงดูบิดาที่พิการซึ่งฐานะทางบ้านยากจน จึงทำให้ต้องขาดเรียนติดต่อกันจนอาจส่งผลให้ไม่มีสิทธิสอบได้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้บริจาคสิ่งของและเงิน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น (วันที่ 8 ธันวาคม 2564)