รอง ผอ.สพม.สุโขทัย เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

    นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าพบ นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการศึกษาระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)