พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สพม.สุโขทัย ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสม