สพม.สุโขทัยติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือ  นายวีรภัทร เงินทุ่ง อายุ 18 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนายวิสสุวัฒ เงินทุ่ง อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาศัยอยู่กับแม่อายุ 53 ปี ที่นักเรียนทั่งสองต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชและยังมีปัญหาด้านการได้ยินซึ่งเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร ต้องใช้เสียงดังและวิธีการอ่านปาก  โดยสำนักงานฯ ได้บริจาคสิ่งของและเงิน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564)