งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 “กิจกรรมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์”

  นายศราวุธคำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุขตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ อุโบสถวัดตระพังทองและพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประกอบพิธี   (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564)