รอง ผอ.สพม.สุโขทัย เป็นตัวแทนจากบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด รอง ผอ.สพม.สุโขทัย เป็นตัวแทนจากบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นตัวแทนจาก  บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด มอบแท็บเล็ตให้โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม โรงเรียนวังทองวิทยาและโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ตามศักยภาพ ซึ่งได้รับการประสานงานผ่างนางรัชนีกร งามนิกุลชลิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ