ร่วมรับการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

  นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เอมเปีย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและ น.ส.นิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธาน เนื่องด้วยจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมประกวดผลงานกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมต้นแบบ ระดับทองปีที่ 3 และได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สสจ.สุโขทัย (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)