พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างอธิการสถาบันพระบรมราชชนกกับผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย (เขตพื้นที่สุขภาพที่ 2)

   นางวราภรณ์ เอมเปีย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างอธิการสถาบันพระบรมราชชนกกับผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย (เขตพื้นที่สุขภาพที่ 2) โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาและโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)