รอง ผอ.สพม.สุโขทัย ร่วมพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564

  นายศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)