สพม.สุโขทัย ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เอมเปีย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น.ส.ดารารัตน์ เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.กัญฐณา ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 โรงเรียนท่าชัยวิทยา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา และโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ On-Site 100%  (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)